จากที่มี การสอบนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี ไปแล้ว ตามกำหนดที่แม่กองธรรมได้ประกาศคือ

ผลสอบนักธรรมและธรรมศึกษา 2556

นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ 13-16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 รวมสอบ 4 วัน ๆ ละ 1 วิชา เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ทั้ง 4 วัน
นักธรรมชั้นโท – เอก กำหนดสอบวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2556

ธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556

ธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก

กำหนดสอบวันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 (แรม 9 ค่ำ เดือน 12)

เวลา 08.30 – 11.30 น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา 13.00 – 13.50 น. สอบวิชาธรรม
เวลา 14.00 – 14.50 น. สอบวิชาพุทธะ
เวลา 15.00 – 15.50 น. สอบวิชาวินัย
ตอนนี้การสอบของ นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี ก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว สิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกียวข้องรอคอยกันอยู่ก็คือ ผลการสอบนักธรรมและธรรมศึกษา 2556  ดังกล่าวแล้ว  หลายรูปท่านก็คงจะดีใจกันหลังการสอบและจะรู้ผล

เดี๋ยวเราก็จะได้ทราบผลอย่างเป็นทางการกันต่อไป นะครับ

 

ขอบคุณภาพจาก: monksansai.com

Comments

comments