เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่า ครูบาศรีวิชัย นั้น ท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่มีความเพียบพร้อมทั้งด้านการปฏิบัติส่วนตน และมีความเมตตาต่อนักศีลนักบุญทั้งหลาย ทำให้ท่านเป็นที่เคารพบูชา มาโดยตลอด ก็มีเรื่องเกี่ยวกับ กำไหว้ ปาระมี 9 จั้น นี้ว่า ได้มาจากห้างนา ที่โดนไฟไหม้ แต่ไม่ไหม้ทั้งหมด เมื่อได้เข้าไปดูไกล้ๆ ก็เห็นมีคำไหว้นี้ กับ ปาระมี 30 ทัศ อยู่ จึงเป็นเหตุให้มีการนำมาเผยแพร่กันต่อๆ มาจนถึงปัจจุบัน
หากผู้ใด หมั่นสวดหรือท่องบ่น คำไหวนี้ ก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีผู้ใดทำร้ายได้ พร้อมกับจะทำให้นอนหลับก็เป็นสุขตื่นมาก็เป็นสุขอยู่เสมอ

กำไหว้ ปาระมี 9 จั้น

ครูบาศรีวิชัยสาธุ สาธุ สาธุ พระปัญญาปารมีสามสิบตั๊ด สาธุพระปัญญาปาระมีวังแวดล้อม วิริยะปาระมีล้อมระวังดี ศีลปาระมีบังหอกดาบ เมตตาปารมีผาบแป๊ทังปืน ทานนะปาระมีหื้อเป๋นผืนตั้งต่อ อุเบกขาปาระมีหื้อก่อเป๋นเวียง สัจจะปาระมีแวดระวังดีเป๋นใต้ ขันติปารมีก๋ายเป๋นหอกดาบบังหน้าไม้และปืนไฟ อธิษฐานะปารมีผันผาบไปทุกแห่ง แข็งๆ แรงๆ ผายปราบฝูงหมู่มาร ผีสางพรายเผด ทุกทวีปภพถีบปั้งป่ายหนี นางธรณีอัศจรรย์ โสสะหมื่นผันอยู่ข้าง น้ำนทีนองกว้างต่อกว้างแตกตีฟองนานองนานอก เป๋นเข้าตอกดอกไม้ ถวายบูชาพระแก้วแก่นไม้สะทัน พระพุทธังจุ่งมาผายโผดอนุญาตโตดโผดผู้ข้าแต๊ดีหลี แม่ธรณีออกมารีดผมอยู่ที่ข้างธาตุจ้างร้ายข่ายคะจังงาสับดินพ่นน้ำนทีนองผัดผาย คอจ้างพรายหักทบท้าวพญามารอ่าวๆ ปูนกั๋วกราบยอมือขึ้นทูนหัวใส่เกล้า ผู้ข้านี้ได้จื่อว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต๋นมีบุญสมภารอันมากนัก พระพุทธเจ้าจึงจัดตั้งปารมีไว้เก้าจั้น ตั้งไว้ตั้งหน้าก่ได้เก้าจั้น ตั้งไว้ตังหลังก่าได้เก้าจั้น ตั้งแต่หัวแผวตีนก่ได้เก้าจั้น ตั้งแต่ตีนแผวหัวก่ได้เก้าจั้นแสนวา ลูกปืนจักมาเสมอเหมือนฝนแสนห่า ก่จักบ่มาไก้ ข้าเจ้าก่เลยได้ว่า พุทธะคุณัง ธรรมมะคุณัง สังฆะคุณัง พุทธะอินทา ธรรมะอินทา สังฆะอินทา อัสอับอั้นแม่ธรณีผู้อยู่เหนือน้ำ ผู้อยู่ก้ำแผ่นดิน กอนข้าได้ระลึกกึ๊ดถึงคุณพระบิดา คุณพระมารดา คุณครูบาอาจารย์ คุณพระแก้วตังสามผะกาน คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณแดด คุณฝน คุณลม คุณกุศลราชเจ้าก่ดี คุณพรุะต๋นภาวนาก่ดี คุณนางอุตราก่ดี คุณธรณีเจ้าก่ดี ขอหื้อจุ่งมาจ่วยฮักษาตังก้ำหน้าและก้ำหลังตนตั๋วแห่งข้าพเจ้าในคืนวันนี้ยามนี้จุ่งแต๊ดีหลีแด่เต๊อะ

พุทโธ พุทธังรักษา ธัมโมธัมมังรักษา สังโฆสังฆังรักษา
พุทโธ พุทธัง อะระหัง ธัมโมธัมมังอะระหัง สังโฆสังฆังอะระหัง
พุทโธ พุทธังกัณหะ ธัมโมธัมมังกัณหะ สังโฆสังฆังกัณหะ
อายุวรรณโณสุขัง พะลัง…..สาธุ

 

หมายเหตุ

บทสวดของท่านครูบา่ศรีวิชัย ที่คนนิยมนำไปสวดกันนั้น หลักๆ จะมีอยู่ 2 บทคือ

บทสวดปาระมี 9 ชั้น
บทสวดปาระมี 30 ทัศ

 

Comments

comments